ייעוץ תרופתי - שירותים

סוג הייעוץמה כוללמשך הייעוץמסמכים נדרשיםסיכום הייעוץ
1.יעוץ תרופתי משולב מקיףיעוץ תרופות, תוספי תזונה, הרגלי חיים ומה שביניהם : התאמת תרופות / תוספי תזונה למחלות/בעיות, איתור תרופות חסרות/ איתור תרופות מיותרות/ המלצות לנטילת תרופות ותוספי תזונה/ איתור תגובות גומלין בין מצבים רפואיים לתרופות ולתוספי תזונה, בין תרופות שונות, בין תוספי תזונה ובין תרופות ותוספי תזונה שעתיים פרונטליות או סקייפ ושיחת סיכום טלפונית עד 1.5 שעותסיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים,,סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, תרופות קבועות ומזדמנות ביד/צילום תוספי תזונה קבועים ומזדמנים ביד/צילום מידע ממך סיכום יעוץ בכתב המלצות לבצוע בדיקות המלצות לתרופות המלצות לתוספי תזונה המלצות להרגלי חיים טבלת תרופות ותוספי תזונה במידת הצורך: מכתב לרופא משפחה, מכתב למומחה מקצועי מטפל, הפניה לרופא מומחה, הפניה לאיש מקצוע מטפל
2.ייעוץ תרופתי חלקי לבדיקת התאמת טיפול מוצע לבעיה רפואית קיימת (אחת) יעוץ נקודתי Online עד 60 דק'סיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, רשימת תרופות קבועות ומזדמנות רשימת תוספי תזונה קבועים ומזדמנים, מידע ממךתשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה, פניה למומחה /רופא משפחה מטפל
3.ייעוץ חלקי לבדיקת התאמת המלצה לטיפול בבעיה רפואית חדשה (אחת) ייעוץ לבדיקת המלצה Online עד 60 דק'סיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים, סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, רשימת תרופות, קבועות ומזדמנות, רשימת תוספי תזונה קבועים ומזדמנים תשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה, פניה למומחה /רופא משפחה מטפל
4. הבהרה בהקשר לטיפול תרופתי מיטבי בתרופה אחתהנחיות טיפול תרופתי מיטביOnline עד 30 דק' מידע מהמטופל המלצה בכתב לטיפול התרופתי תשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה
5. טבלת שימוש בתרופות הנחיות נטילת תרופות רשימת התרופות שלךטבלה
6. טבלת שימוש בתוספי תזונה הנחיות נטילת תוספי תזונה רשימת תוספי התזונה שלךטבלה
סוג הייעוץמה כוללמשך הייעוץמסמכים נדרשיםסיכום הייעוץ
1.יעוץ תרופתי משולב מקיףיעוץ תרופות, תוספי תזונה, הרגלי חיים ומה שביניהם : התאמת תרופות / תוספי תזונה למחלות/בעיות, איתור תרופות חסרות/ איתור תרופות מיותרות/ המלצות לנטילת תרופות ותוספי תזונה/ איתור תגובות גומלין בין מצבים רפואיים לתרופות ולתוספי תזונה, בין תרופות שונות, בין תוספי תזונה ובין תרופות ותוספי תזונה שעתיים פרונטליות או סקייפ ושיחת סיכום טלפונית עד 1.5 שעותסיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים,,סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, תרופות קבועות ומזדמנות ביד/צילום תוספי תזונה קבועים ומזדמנים ביד/צילום מידע ממך סיכום יעוץ בכתב המלצות לבצוע בדיקות המלצות לתרופות המלצות לתוספי תזונה המלצות להרגלי חיים טבלת תרופות ותוספי תזונה במידת הצורך: מכתב לרופא משפחה, מכתב למומחה מקצועי מטפל, הפניה לרופא מומחה, הפניה לאיש מקצוע מטפל
2.ייעוץ תרופתי חלקי לבדיקת התאמת טיפול מוצע לבעיה רפואית קיימת (אחת) יעוץ נקודתי Online עד 60 דק'סיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, רשימת תרופות קבועות ומזדמנות רשימת תוספי תזונה קבועים ומזדמנים, מידע ממךתשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה, פניה למומחה /רופא משפחה מטפל
3.ייעוץ חלקי לבדיקת התאמת המלצה לטיפול בבעיה רפואית חדשה (אחת) ייעוץ לבדיקת המלצה Online עד 60 דק'סיכום רפואי, מידע כתוב ממומחים, סיכום/ המלצות רפואה משלימה, בדיקות מעבדה קיימות, רשימת תרופות, קבועות ומזדמנות, רשימת תוספי תזונה קבועים ומזדמנים תשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה, פניה למומחה /רופא משפחה מטפל
4. הבהרה בהקשר לטיפול תרופתי מיטבי בתרופה אחתהנחיות טיפול תרופתי מיטביOnline עד 30 דק' מידע מהמטופל המלצה בכתב לטיפול התרופתי תשובה בכתב במידת הצורך: שיחת הבהרה
5. טבלת שימוש בתרופות הנחיות נטילת תרופות רשימת התרופות שלךטבלה
6. טבלת שימוש בתוספי תזונה הנחיות נטילת תוספי תזונה רשימת תוספי התזונה שלךטבלה

מוזמנים ליצור קשר